BIJ DE OORSPRONG

Sinds 2010 werken Jansen Wijhe en Bij de Oorsprong als partners gezamenlijk met elkaar. Eén van onze belangrijkste constateringen in de afgelopen 10 jaar is dat wij overtuigd zijn dat we meer terug moeten naar de basis, waarbij een gezonde bodem centraal staat. Door o.a. de opbouw van humus in de bodem, kunnen water en voedingstoffen beter opgeslagen worden, en verminderd het gevaar op uitspoeling. Deze opgeslagen voedingstoffen komen vrij op het moment dat de plant er in de groeifase om vraagt. Op deze manier produceren we gezonde gewassen voor gezond voedsel. Met behulp van specialisten uit binnen- en buitenland werken en ontwikkelen we samen een concept waarbij de melkveehouderij centraal staat. Daarbij speelt de inzet van effectieve micro-organismen een grote rol. Effectieve Micro-organismen bieden de conventionele en biologische landbouw een ecologische oplossing. Ze zorgen voor een optimaal bodemmilieu en activeren het bodemleven wat een gezonde en vervroegde groei in het voorjaar met zich meebrengt.

Circulaire verwerking van organische reststromen

Daarnaast zijn we na jaren van onderzoek in binnen en buitenland in 2012 voor het eerst gestart met de productie van Bokashi. Doordat gemeentes, waterschappen, provincies en natuurorganisaties tot onze klanten kring behoren, hebben we de laatste jaren een werkwijze ontwikkeld met ons “up-to-date” ontwikkelde machinepark, waarmee we ook op locatie in heel Nederland Bokashi kunnen produceren. Zo blijft een groot deel van de organische reststromen binnen de kleine kringloop, althans binnen de gemeentelijke grenzen.

BEKIJK DE VIDEO

Effectief met elkaar!

Bij de Oorsprong is de importeur en distributeur van effectieve micro-organismen in Nederland. Gezamenlijk staan we graag voor u klaar om voorlichting te geven over alle verschillende toepassingsgebieden. Voor professionele toepassingen in de agrarische industrie, de verwerking van meststoffen, bokashi en het helder houden van waterpartijen.

MEER OVER BIJ DE OORSPRONG