EEN GEZONDE BODEM ALS BASIS

Loonwerk is niet meer simpelweg het op pad sturen van een man met een machine. De hele ontwikkeling in de agrarische sector vraagt om oprechte partnership tussen de loonwerker en de boer! Het draait om nauw samenwerken met elkaar en verdieping in de bodem, de plant & het product. Het absolute streven naar een gezonde bodembiologie, goede opbrengsten van gezonde gewassen met optimale voedingswaarden moet centraal staan. Dit is voor de boer, maar ons inziens ook voor de loonwerker van het grootste belang. Door jarenlange verdieping in het binnen en buitenland en het opdoen van ervaring kunnen wij u aanbieden om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Eén van onze belangrijkste constateringen in de afgelopen 10 jaar is dat wij overtuigd zijn dat we meer terug moeten naar de basis, waarbij een gezonde bodem centraal staat. Door o.a. de opbouw van humus in de bodem, kunnen water en voedingstoffen beter opgeslagen worden, en verminderd het gevaar op uitspoeling. Deze opgeslagen voedingstoffen komen vrij op het moment dat de plant er in de groeifase om vraagt. Op deze manier produceren we gezonde gewassen voor gezond voedsel.

EFFICIËNT DOOR TECHNOLOGIE

Met een opgebouwd netwerk van specialisten en een gemotiveerd, ervaren en enthousiast team staan we dag en nacht voor u klaar. Daarnaast beschikken we over de nieuwste machines waardoor werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Door het inzetten van o.a. GPS-systemen kunnen we op het land nauwkeurig en exact te werk gaan. Hierdoor besparen we onnodige rij bewegingen en grote overlappingen. Om bodemverdichting te minimaliseren hebben we onze meeste machines voorzien van een drukwisselsysteem. Hiermee verlagen wij de bandenspanning van de machines op het land, waardoor de verdichting van de bodem wordt geminimaliseerd. Dit alles met als doel de bodembiologie in stand te houden of te verbeteren. Heeft u vragen? Voor advies of voorlichting over de uitvoering van o.a. grondbewerkingen, bemesting, zaaien, oogsten en gewas verzorging kunt u gerust contact met ons opnemen. Tevens bieden wij u de mogelijkheid tot het leveren van diverse hulpstoffen, waar nodig kijken we samen met onze leveranciers naar hulpstoffen op maat.