Nieuwbouw Hornbach , Enschede

Project informatie

Bouwjaar

2021

Bouwplaats

Enschede

Type project

Nieuwbouw , Hornbach

Uitgevoerde werkzaamheden

Grondwerk
Riolering
Straatwerk
Terreininrichting