Grolleman Coldstore uitbreiding bedrijfshal , Apeldoorn

Project informatie

Bouwjaar

2021

Bouwplaats

Apeldoorn

Type project

Uitbereiding , bedrijfshal

Uitgevoerde werkzaamheden

Grondwerk
Riolering
Straatwerk
Terreininrichting