Nieuwbouw 50 woningen , Middelburg

Project informatie

Bouwjaar

2020

Bouwplaats

Middelburg

Type project

Nieuwbouw , 50 woningen

Uitgevoerde werkzaamheden

Grondwerk
Riolering
Straatwerk
Terreininrichting